Více o soutěži

 

Poznáváte rádi Česko? Cestujete a navštěvujete různé zajímavosti? Ať už jezdíte do přírody, za kulturou nebo za zábavou, v Česku si vždy vyberete. V rámci třetího ročníku soutěže DestinaCZe 2015 jste hlasovali pro tato nejkrásnější místa v Česku.

Prvenství v rámci jednotlivých kategorií získaly následující destinace:

 • Fénix - znovuzrozený projekt: cena Toulavé kamery
  • Zámecký pivovar Frýdlant
 • Zážitek na 1 000 % pro celou rodinu: cena Kudy z nudy
  • Šumavský Everest
 • Cítit se jako doma: destinace EDEN 2015
  • Broumovsko
 • Trendy novinky 2015
  • Relax & sport resort Dolní Morava
 • Po Česku za tradicemi
  • Vodní mlýn Hoslovice

Za udělené hlasy děkujeme a přejeme spoustu krásných zážitků při cestování po Česku, zemi příběhů.

Další inspiraci najdete na www.ceskozemepribehu.cz.

Soutěž byla ukončena

Pokračuj

Soutěžní kategorie

Fénix - znovuzrozený projekt: cena Toulavé kamery

Vápenka v Horních Albeřicích

Tvrz v Dešenicích

Zámecký pivovar Frýdlant

Vošárna v Raduni

Křížová cesta Ronšperk

Zdroj: KRNAP

Vápenka v Horních Albeřicích

+420 499 874 298 50,664664 15,807563 info@veselyvylet.cz www.veselyvylet.cz

Vedle cesty z Horních Albeřic na Lysečinskou boudu stojí osmiboká kamenná věž a na ní nezvykle barevný altán. Zatímco kamenné zdivo se zaklenutým vstupem většinou pod úrovní dnešního terénu prozrazuje starobylý původ stavby, dřevěná nástavba dýchá novotou. Nejen materiálem, vždyť šindel sám o sobě je tradiční, ale také myšlenkově. Je to vápenka z poloviny 19. století, v níž Ignaz Lahmer zaměstnával své sousedy při zpracování vápence z vedlejšího lomu, později zakoupeného Johannem Bischofem, po němž se dnes lom jmenuje. Bischof postavil někdy na přelomu století kapacitnější vícekomorovou vápenku a osmiboká věž vychladla. Stala se však nakonec jedinou vápenkou z několika v obci, která existuje dodnes. Správa KRNAP ji nedávno zrekonstruovala a dodnes tato vápenka slouží jako muzeum lidských vztahů minulého století.

Zdroj: Tvrz v Dešenicích

Tvrz v Dešenicích

Muzeum šumavského pivovarnictví v dešenické tvrzi je umístěno v historickém komplexu budov, které sloužily místnímu pivovaru více než dvě století.

Dešenice jsou zmiňovány poprvé roku 1272. Tvrz vlastnily postupně místní šlechtické rody, o renesanční přestavbu tvrze se zasloužil rod Předenických z Předenic, který připomínají fresky odhalené a zrestaurované během rekonstrukce. Pivovar je v Dešenicích doložen roku 1686, kdy panství koupili Kolovratové. Residenční role postupně mizela a prostory tvrze zabíral pivovar. Využívány byly především sklepy pro zchlazení piva a skladování ledu. Ve 2. pol. 19. stol. prošel pivovar modernizací (budova varny, přestavba sladovny a rozšíření ležáckých sklepů). V době největší slávy tehdy Knížecího Hohenzollernského pivovaru na přelomu 19. a 20. stol. se zde ročně uvařilo 18 000 hl piva. Pivo se vařilo v režii panství či se pivovar pronajímal až do roku 1929, kdy poslední majitel Fridrich Viktor Hohezollern-Sigmaringen prodal pivovar akciovému pivovaru ve Stodě, který produkci zdejšího pivovaru začal utlumovat. Poslední pivo se zde uvařilo v roce 1946. Od konce 50. let 20. stol. byly budovy sídlem ředitelství Státního statku Dešenice, část z nich byla využívána jako sýpka (bývalá sladovna), sklepy pak k uskladnění brambor či skladování hnojiv.

Návštěvník muzea pivovarnictví má příležitost shlédnout nejen pivovarské prostory, ale také seznámit se prostřednictvím audiovizuální prezentace s historií vaření piva na klatovském okrese. Pivovary jsou zastoupeny pivními lahvemi, reklamními cedulemi či fotografiemi. Konzumace piva je zastoupena instalací starobylé hospody. V dalších prostorách je možné spatřit rozsáhlou sbírku nápojového skla. Cenným artefaktem jsou vývěsní štíty hostinců, které pocházejí z okolí Dešenic.

Zdroj: Zámecký pivovar Frýdlant

Zámecký pivovar Frýdlant

+420 773 202 015 50,914671 15,086922 pivo@pivovar-frydlant.com www.pivovar-frydlant.com
vítěz kategorie

Vaření piva ve Frýdlantu má dlouhou tradici a je úzce spjato s vývojem zdejšího panského sídla. Panská výroba piva ve Frýdlantu je poprvé doložena roku 1381, kdy se pivo vařilo přímo na hradě. K zásadnímu rozšíření a přestavbě pivovaru došlo před rokem 1629 díky Albrechtovi z Valdštejna, tehdejšímu pánovi Frýdlantského panství, po kterém se také frýdlantské pivo jmenuje. Rukodělný provoz prošel radikální přestavbou a rozšířením na strojní pohon, byla přestavěna sladovna i pivovar a později byl vystavěn nový úsek chladného hospodářství.

V roce 1949 byl provoz pivovaru ukončen, jeho prostory nebyly dostatečně využity, určitou dobu sloužily také jako sklad a postupně chátraly. Změnu přinesl rok 2010, kdy začala obnova vaření piva a proběhla rekonstrukce části areálu, který nyní slouží jako školící, konferenční a kulturní centrum a samozřejmě i jako nový pivovar. S frýdlantským pivem se mohli zájemci poprvé seznámit roku 2013, který je proto považován za rok obnovení pivovaru. V současné době lze v obnoveném Zámeckém pivovaru Frýdlant ochutnat pivo Albrecht v různých pivních stylech.

Zdroj: Vošárna v Raduni

Vošárna v Raduni

+420 777 593 828 49,8932636 17,9426211 vosarna.radun@seznam.cz vosarna.webnode.cz

Vošárna je barokní stavba, nacházející se ve středu obce Raduň v blízkosti areálu zámku. Název Vošárna pochází z německého slova Waschhaus – prádelna, a k tomuto účelu také sloužila.

Nejvýraznějším prvkem této ojedinělé stavby je valbová střecha s větracími a prosvětlovacími vikýři ve dvou řadách nad sebou, napodobující vzhledem dvoustupňovou mansardovou střechu.

Poprvé se zmínka o Vošárně objevuje ve zprávě o stavbě zámku a dvora ze dne 14. září 1823. Dominantním prvkem interiéru ve vstupní síni je topenišťová sestava se zrcadlově postavenými nikovými topeništi a obslužnými cihelnými podestami. Vošárna je od 19. 4. 1963 zapsána do Státního seznamu kulturních památek.

Po mnohaletých sporech o vlastnictví vzniklo z iniciativy místních občanů Občanské sdružení Vošárna (2007), které je nyní majitelem objektu. V té době byla unikátní mansardová střecha rozpadlá, korunní římsa z větší části zřícená, zdivo bylo narušeno vzrostlými náletovými dřevinami a celý objekt byl podmáčený. Nový vlastník začal hledat řešení na záchranu objektu. První práce prováděli členové sdružení svépomocí s přáteli, další opravy pak proběhly za státní pomoci. Díky ní byla opravena střecha, která je nyní přesnou replikou původní valbové střechy kryté břidlicí. Při stavbě krovu nebylo použito jediného hřebíku nebo šroubu. Všechny trámové spoje jsou zadlabány a zajištěny modřínovými kolíky.

Nyní se v prostorách vošárny pořádají různé společenské akce.

Zdroj: Křížová cesta Ronšperk

Křížová cesta Ronšperk

49,6220358 13,2126558 info@ronsperk.cz www.ronsperk.cz

Křížová cesta na vrchu Ronšperk se skládá ze čtrnácti kapliček a křížku na vrcholu. Kapličky byly vyzdobeny obrazy s výjevy z poslední cesty Ježíše Krista tvořenými osmi kachli.

Podnět ke stavbě 14 kapliček na křížovém vrchu u Stříbra dal stříbrský měšťan Anton Battiek ve 30. letech 19. století. Kaple byly vysvěceny 17. září 1837 a svou funkci plnily až do druhé světové války. Po vystěhování německého obyvatelstva v roce 1945 již nebyla křížová cesta udržovaná, a tak kapličky začaly postupně chátrat. Svou pozornost si opět získaly až v roce 2011.

Autor nových maleb, akademický malíř Ivan Komárek, našel inspiraci jak v dochovaných obrazech, tak i v práci malíře Josefa Führicha. Ivan Komárek a keramik František Švancar provedli dílo tradičními keramickými postupy bez použití strojů. Keramika byla zvolena pro její odolnost a stálost jak vůči mechanickému, tak chemickému poškození a povětrnostním vlivům. Dříve instalované výjevy z poslední cesty Ježíše Krista se dochovaly v počtu pěti kusů a jsou uloženy v muzeu města Stříbro.

Projekt obnovy byl realizován v rámci přeshraniční spolupráce se spolkem Goldene Strasse z Altenstadtu. Je symbolické, že Stříbro leží na linii bývalé Zlaté stezky. Nejen touto stezkou jsou obě města, Stříbro a Altenstadt, spojena.

Zážitek na 1000 % pro celou rodinu: cena Kudy z nudy

Šumavský Everest

Velký svět techniky

Šťastná země

Safari ZOO Olomouc

Zámek Radíč

Zdroj: Infocentrum Horní Planá

Šumavský Everest

+420 380 738 008 48,767208 14,032971 info@horniplana.cz www.sumavsky-everest.cz
vítěz kategorie

Šumavský Everest je projekt podporující pěší turistiku, jehož cílem je zdolání nadmořské výšky 8848 m, která je součtem nadmořských výšek 8 vrcholů. Do projektu jsou začleněny následující vrcholy:

Smrčina     1338 m.n.m.
Plechý 1378 m.n.m.
Třístoličník 1311 m.n.m.
Knížecí stolec 1236 m.n.m.
Horní Planá – převoz 725 m.n.m.
Olšina 732 m.n.m.
Moldaublick 1020 m.n.m.
Špičák – lovecká chata     1311 m.n.m.

Turisté si zakoupí v infocentru v Horní Plané nebo u smluvních partnerů „Vrcholový pas“, který je označen pořadovým číslem a do něhož se vyplní osobní údaje. Vrcholy jsou zaměřené GPS a jsou na nich umístěny malé ptačí budky, kde návštěvníci naleznou identifikační razítko. V případě ztráty některého z razítek může turista použít fotografii u „ptačí budky“. Ve chvíli zdolání posledního z osmi vrcholů předloží turisté svůj Vrcholový pas v infocentru ke kontrole a obdrží Certifikát o zdolání vrcholů. Platnost Vrcholového pasu je časově neomezena a záleží na schopnostech a možnostech každého, za jak dlouho dané vrcholy zdolá.

Vrcholy Špičák a Knížecí stolec leží ve vojenském výcvikovém prostoru Boletice a vstup na ně je možný pouze o víkendech a svátcích. Na vrcholu Knížecí stolec byla před dvěma lety postavena dřevěná rozhledna. Plechý je nejvyšším vrcholem české části Šumavy a i výstup na něj je nejnáročnější. Od Plešného jezera na vrchol vede zážitková cesta dokumentující obnovu lesa po kůrovcové kalamitě. Vrchol Smrčiny je zároveň vrcholem sjezdového areálu Hochficht. Vrcholy Smrčina, Plechý a Třístoličník lze také zdolat naráz hřebenovou cestou s ukončením v Novém údolí. Moldaublick dělá čest svému jménu, z této rakouské rozhledny je nejkrásnější pohled na údolí Vltavy s Lipenskou přehradou.

Zdroj: Velký svět techniky

Velký svět techniky

+420 726 902 597 49,817272 18,274890 recepce.stc@vitkovice.cz svet-techniky-ostrava.cz

Science and Technology Center (STC) neboli Velký svět techniky ukazuje vědu a techniku jako zábavnou hru. Na 14 000 metrech čtverečních se odkrývají tajemství moderních technologií současnosti.

Tajuplná věda, zajímavosti ze světových výzkumů i nápady technických oborů se představují ve zbrusu nové budově Velkého světa techniky. Malí i velicí objevitelé tady přijdou na kloub fungování města nebo lidského těla, strojem času se proletí třeba do pravěku k mamutům, pochopí, jak funguje rádio, co je to duha nebo jak může loď plout po moři. Architektonicky skvostná stavba v sobě ukrývá špičkově vybavené učebny, přednáškové sály, kinosál s kapacitou 200 diváků, moderní technologické a audiovizuální vybavení.

Zdroj: Šťastná země

Šťastná země

+420 739 570 045 50,544481 15,242626 info@stastnazeme.cz www.stastnazeme.cz

Šťastná země v Radvánovicích u Turnova je největším přírodním dětským hřištěm v České republice. Je to skvělé místo pro rodiny s dětmi, které zde mohou společně strávit volný čas a užít si spoustu zábavy. V areálu je rozmístěno více než sto herních prvků pro děti. Vyrobené jsou z akátového dřeva a mají charakteristický a nezaměnitelný tvar. Najdete zde trpasličí vesničku, množství dřevěných domků pro dětské hry, prolézačky, houpačky, ale také babiččinu zahrádku, airsoftovou střelnici a mnoho dalšího. Nechybí samozřejmě místa pro odpočinek a občerstvení.

Hitem areálu jsou vzduchové velkoplošné trampolíny pro děti i dospělé. V roce 2014 zde bylo otevřeno lanové centrum, které nabízí 350 metrů tratí - mezi jednotlivými hnízdy umístěnými na stromech můžete vyzkoušet 24 různých úseků. Novinkou letošní sezóny je otevření repliky hradu Trosky zhotovené v poměru 1:5 s šesti věžemi, cimbuřím, vstupními branami, ochozem a dvěma několikametrovými tobogany částečně vedenými v zemi.

V zalesněné dolní části Šťastné země je kromě historické keltské vesničky také „Prožitkový geopark Český ráj“. Jde o netradičně pojatou naučnou stezku plnou dobrodružství a poznání. Zjistěte, jak se proplavuje písek, projděte se podél meandrujícího koryta Jizery, obdivujte dřevěný hrad na skále, ozkoušejte svou odvahu na adrenalinových závěsných lávkách nebo se pokuste přejít bažinu.

Pokud chcete ve Šťastné zemi přenocovat, můžete si zde pronajmout některé z osmi indiánských týpí.

Zdroj: Safari ZOO Olomouc

Safari ZOO Olomouc

+420 585 151 601 49,639300 17,353240 info@zoo-olomouc.cz www.zoo-olomouc.cz

Zoologická zahrada Olomouc se nachází v krásných jehličnatých lesích podhůří Nízkého Jeseníku a je domovem téměř 1800 zvířat.

Přestavba rozlehlého areálu zahrady na safari započala v roce 2012 a jejím cílem je vybudovat 5 areálů, které budou svým pojetím koncipovány do tematických zoogeografických zón: Euroasie, Severní Amerika, Afrika, Austrálie a Arktida.

Návštěvníci můžou vjíždět do areálu jako pasažéři safari vláčku, který dříve projížděl pouze po obchůzkové trase zoo. Dostanou se tak i do částí zoo, které dosud nebyly veřejnosti přístupné.

Prvním zpřístupněným areálem je Safari Euroasia, které vzniklo v roce 2013 z výběhu několika druhů kopytníků ve spodní části zahrady a které bylo rozšířeno o výběhy dvou nových druhů. Při jízdě safari vláčkem zde můžete pozorovat pasoucí se jeleny sika, kozorožce kavkazské, kamzíka horského, losy evropské, muflony, kozy bezoárové a mohutné zubry evropské i s mládětem.

Letos zprovozněné Safari Africa nabízí průjezd mezi oryxy jihoafrickými a pohled na žirafy Rothschildovy v přírodním výběhu.

Ve fázi příprav je Safari Austrálie s klokany a emu hnědými, Safari Arktida se soby polárními a Safari America s vlky arktickými.

Zdroj: Zámek Radíč

Zámek Radíč

+420 777 799 877 49,714811 14,414166 zamek@ch-radic.cz www.ch-radic.cz

Prohlídky zámku Radíč jsou pojaty zábavnou formou a navštívíte během nich romantické interiéry jižního křídla zdobené barokními freskami s mytologickými a starozákonními příběhy, vybavené ve stylu francouzských zámeckých usedlostí, galerii, arkádové nádvoří a Barokní sál.

Návštěvníci si mohou vybrat ze 3 zážitkových programů. Ten první nabízí hledání pokladu s princeznou, která zámkem provází a děti během prohlídky plní nejrůznější úkoly, hádají hádanky a čarují. Druhý program je zaměřen na barokní malby - zámkem provází barokní malíř, který poodkryje tajemství dávného dorozumívacího jazyka renesančních a barokních malířů a spolu s návštěvníky hledá tajemné symboly a šifry ukryté v nástropních malbách z poloviny 17. století. Třetí program je určen k osvojení princeznovských a rytířských dovedností jako jsou základy dvorské etikety, móda princezen a rytířů, lukostřelba, dvorské hry nebo pasování do stavu šlechtického na princeznu či rytíře zámku Radíč.

V dětské zbrojnici si kluci mohou vyzkoušet, jak by jim slušelo opravdové rytířské brnění. Na holčičky pro změnu v Budoáru pro princeznu čekají šaty princezen z dob dávno minulých, jejich paruky, krinolíny, vějíře a další doplňky.

Po prohlídce zámku se můžete projít po zámeckých zahradách s dětským hřištěm a kolbištěm pro rytířské turnaje nebo si užít piknik na dece v zámecké zahradě či si dát něco dobrého v restauraci.

Cítit se jako doma: destinace EDEN 2015

Orlické hory a Podorlicko

Železné hory

Slovácko

Jeseníky

Broumovsko

Zdroj: archiv EDEN

Orlické hory a Podorlicko

Krásná příroda v mnoha podobách a značné pestrosti na celém území destinace, často v režimu státní ochrany přírody – to jsou Orlické hory a Podorlicko. Pestrá členitá krajina od horského hřebene s klečí a původní bukovinou v nejvyšších partiích přecházející do vrchovin a pahorkatin s lesy, loukami a poli v podhůří protkaná hustou sítí potoků a řek. Jádro Orlických hor s turistickou hřebenovkou pro pěší nabízející jedny z nejlepších terénů v Česku pro cykloturistiku a zimní turistiku na běžkách včetně oblíbeného skatu, a to v nejkrásnějších místech hor uvnitř CHKO. Skrz Orlické hory prochází tzv. Jiráskova stezka - turistická magistrála, která je dlouhá cca 170 km. Unikátní síť cyklo a in-line stezek propagovaná pod značkou Orlické cyklo&in-line království a představující nejperspektivnější podhorskou nabídku destinace – přes 80 km stezek, z toho cca 60 km vhodných pro in-line bruslení, jehož obliba geometricky roste.

V Orlických horách a Podorlicku nemůže chybět nabídka spojená s místní gastronomií díky široké nabídce místních produktů, biofarem a předpokladů pro agroturistiku. Rodačkou z Rychnova nad Kněžnou byla známá kuchařka Magdalena Dobromila Rettigová, po které byl pojmenován projekt „Magdalenina kuchařka“, který prezentuje vybraná kvalitní stravovací zařízení Orlických hor a Podorlicka. Orlické hory a Podorlicko jsou destinací plnou skvělých gastronomických zážitků, sportovních možností, plnohodnotného odpočinku a zábavy pro celou rodinu.

Zdroj: archiv EDEN

Železné hory

Železnohorský region se nachází ve Východních Čechách, na pomezí dvou turistických oblastí: Pardubicko a Chrudimsko-Hlinecko. Krajina přechází od rybníků, malebných potůčků a říček přes zvlněné podhůří Železných hor s bohatým výskytem smíšených lesů až po vrcholky Železných hor se svojí dominantou, impozantní zříceninou hradu Lichnice. Vzhledem k existenci CHKO Železné hory a Národního geoparku Železné hory krajina nabízí širokou škálu zachovalých přírodních krás. Na území regionu leží největší rekreační lokalita Pardubického kraje - Sečská přehrada.

Členitá krajina Železných hor je jako stvořena pro vznik sportovně-tematických, naučných a vlastivědných stezek, jejichž počet a pestrost se stále zvyšuje.

Při toulkách regionem můžeme obdivovat středověké architektonické památky i malebnou lidovou architekturu. Rozvoj regionu v oblasti venkovské turistiky jde ruku v ruce s ochranou přírody, ekologickou výchovou, obnovou přirozených center obcí a návratem k tradičním životním hodnotám a jejich formám.

V regionu se návštěvníkům naskýtá celá řada gastronomických zážitků. Ochutnat zde mohou regionální produkty od místních výrobců či navštívit restaurace, kde jsou jídla připravována hlavně z místních kvalitních surovin. Místní výrobci spojili své síly a nápady a než aby si konkurovali, vydali se společnou cestou za dobrým jídlem a pitím. Výsledkem toho vznikly Gurmánské stezky. Na jejím základě později vznikla i další tematická stezka - Formanská stezka, která vede severní částí regionu z Horeckého dvora u Jedousova až do Chrudimi a návštěvníci na ní mohou navštívit 9 certifikovaných regionálních výrobců, kde se seznámí s jejich činností a ochutnají jejich produkty.

Zdroj: archiv EDEN

Slovácko

Slovácko je dnes známá a velmi kvalitní značka turistické destinace, nacházející se v jihovýchodní části Česka. Slovácko je vnímáno jako destinace plná folklóru s krásnou krajinou a neodolatelnou nabídkou vinařství a tradiční gastronomie. V pozadí nezůstává ani turistická nabídka - historické památky, lázeňství, pěší turistika, cykloturistika a Baťův kanál. Cyklistika na Slovácku je samozřejmou součástí života – stovky kilometrů nových cyklotras a rovinatý terén zařadily Slovácko na špičku cyklistických destinací Česka. V současné době se největší pozornosti turistů těší cyklotrasy vedoucí po vinařských stezkách a cyklostezka podél Baťova kanálu.

Oblast Slovácko je výjimečná svými lidovými tradicemi, cimbálovými muzikami, nespočetným množstvím a pestrostí krojů, živými folklórními akcemi, tradiční slováckou kuchyní spjatou s destiláty i vínem. Vinice a uličky vinných sklepů patří ke Slovácku stejně jako tradiční kroje. Po celý rok se zde koná mnoho tradičních slavností. Možnost navštívit zdejší vinařství a ochutnat místní vína nabízí síť „Moravských vinařských stezek“. Mezi nejvýznamnější akce patří Slovácké slavnosti vína, Mezinárodní folklórní festival Strážnice a Jízda králů. Právě Jízda králů a lidový tanec verbuňk byly zařazeny na seznam světového nehmotného kulturního dědictví UNESCO. Z historie nesmíme zapomenout světoznámou Věstonickou Venuši a duchovní centrum na Velehradě spojené s věrozvěsty Cyrilem a Metodějem.

Slovácká pohostinnost je vyhlášena široko daleko - turistický produkt „Chutě a vůně slovácké kuchyně aneb Tož okoštujte Slovácko“ je postaven na zdejších receptech, tradicích, zvycích a akcích a dokazuje bohatost tradiční slovácké kuchyně.

Zdroj: archiv EDEN

Jeseníky

Region Jeseníky disponuje díky svým výjimečným přírodním podmínkám a velmi čistému klimatu potenciálem pro rozvoj zimní dovolené, pěší turistiky, cykloturistiky, sportovních, adrenalinových a zážitkových aktivit. Zásadní je ovšem i velmi vysoká schopnost pro rozvoj lázeňství, relaxace a odpočinkových aktivit. Také možnosti poznávací turistiky, zaměřené na přírodní, technické nebo historické zajímavosti má region jednoznačně velmi dobré.

Barvité a silné chutě, variace jídel a nápojů, poctivá kuchyně, horské vůně prosycené pramenitou vodou, křišťálový vzduch provátý syrovým vichrem a oheň, který je základem teplého pokrmu na talíři. To je jídlo a pití Jeseníků. Jeseníky, východní Sudety, rozervané drsnou minulostí, se vrací k původní typické gastronomii, která staví na tradici a historii nejvyšších moravských hor. Samozřejmostí je místní původ surovin. Iniciativa „Ochutnejte Jeseníky“ hledá lidi, kteří mají stále chuť a odvahu dodávat na trh zdejší produkty. Prostě všechny lidi, kteří se nebojí z místních surovin vařit a servírovat dobré poctivé jídlo.

Místní gastronomie, tedy spojení tradiční kuchyně a místní suroviny jsou pro návštěvníky Jeseníků čím dál důležitější. Spolu se zapojenými subjekty vytváří Jeseníky - Sdružení cestovního ruchu stálou nabídku krajových specialit pod značkou „Ochutnejte Jeseníky“ a klade si za úkol vrátit do jídelníčků jesenických restaurací původní recepty zdejších horalů za použití místních surovin.

Navštivte Jeseníky, ochutnejte Jeseníky, milujte Jeseníky!

Zdroj: archiv EDEN

Broumovsko

vítěz kategorie

Destinace Broumovsko je součástí CHKO Broumovsko, do které patří 4 maloplošně zvláště chráněná území (dvě národní přírodní rezervace Adršpašsko-Teplické skály a Broumovské stěny, dvě přírodní rezervace Křížová cesta a Mořská transgrese). Komplex Adršpašsko-teplických skal je největším celistvým skalním městem v České republice, které je spojováno s nejrozsáhlejším pseudokrasovým reliéfem vytvořeným v kvádrových pískovcích tohoto druhu ve střední Evropě. Skály jsou velmi významnou oblastí turistiky a horolezectví mezinárodního významu.

Krajinu Broumovska v 18. století ovlivnil řád břevnovských Benediktinů výstavbou barokních sakrálních a světských staveb. Za zmínku stojí především benediktinské opatství sv. Václava v Broumově a tzv. Broumovská skupina kostelů. Své si zde najdou nejen obdivovatelé památek, ale také sportovní nadšenci – oblast je vybavena kvalitní a hustou sítí cyklostezek a cyklotras, které navazují na podobně značené trasy v polském příhraničí, značených turistických tras a dobře udržovaných běžkařských tratí. O spoustu krásných zážitků se postará nově zrekonstruované centrum Walzel v Meziměstí (tzv. fabrika na zážitky), kde je pro návštěvníky připravena horolezecká stěna, nejmodernější střelnice ve střední Evropě, ale také solná jeskyně a regionální kuchyně v restauraci Švejk.

Za účelem propagace Broumovska byla zavedena regionální značka Broumovsko, která garantuje zejména místní původ výrobků a vazbu na region Broumovska, ale také jejich kvalitu a šetrnost k životnímu prostředí. V současné době značku používá přes dvacet místních firem a společností. Na podporu regionální gastronomie jsou pořádány regionální gastronomické workshopy, kde jsou široké veřejnosti představovány tradiční recepty regionu Broumovska. Dle uspořádaného workshopu jsou tradičními pokrmy regionu: kroupová polévka, Pavlišovský řízek a tradiční česká buchta s vanilkovým krémem.

Trendy novinky 2015

Zábavní vědecký park VIDA

Relax & sport resort Dolní Morava

Legiovlak

Centrum EDEN

Jatka78

Zdroj: Zábavní vědecký park VIDA

Zábavní vědecký park VIDA

+420 515 201 000 49,186378 16,584092 info@vida.cz www.vida.cz

Od prosince 2014 sídlí v bývalém pavilonu D brněnského výstaviště zábavní vědecký park VIDA! Na ploše téměř 5 000 m2 nabízí přes 150 interaktivních exponátů. Zemětřesná deska, oceán v lahvi, kolo na laně, rotující místnost, simulátor povodně, obří srdce, tornádo – to vše a mnohem víc si zde mohou návštěvníci vyzkoušet na vlastní kůži a lépe tak porozumět světu kolem nás.

Interaktivní expozice je tematicky rozdělena na čtyři základní celky – Planeta, Civilizace, Člověk a Mikrosvět. Součástí stálé expozice je i Dětské science centrum určené nejmenším návštěvníkům ve věku od 2 do 6 let. Pobyt v expozici si mohou návštěvníci zpestřit také návštěvou oblíbených science show – divadelních představení plných zábavných pokusů nebo účastí na některé z víkendových dílen.

Zdroj: Relax & sport resort Dolní Morava

Relax & sport resort Dolní Morava

vítěz kategorie

Relax & sport resort Dolní Morava patří mezi nejmodernější areály v České republice. Nachází se pod vrcholem Králického Sněžníku a nabízí návštěvníkům vynikající podmínky pro nejrůznější sportovní aktivity během celého roku. Areál je svými aktivitami zaměřen především na rodiny s dětmi, sportovně založené jedince a na své si přijdou také milovníci odpočinku. V letní sezoně jsou mezi návštěvníky nejoblíbenější atrakce Mamutíkův vodní park a Lesní zážitkový park. Dalším lákadlem pro děti je například Dětský fun park se skákacím hradem, obří trampolíny nebo šlapací káry a bungee trampolína. Poblíž Wellness hotelu Vista se nachází také lanový park a adrenalinová věž s obří houpačkou, lezeckou stěnou a skokem volným pádem. V chatě Marcelka si můžou návštěvníci zapůjčit celoodpružená horská kola a vydat se na místní single traily nebo vzít děti na cyklo výlet v dětském vozíku za kolo, který se zde dá také půjčit. V areálu U Slona je celoroční bobová dráha, dětské hřiště s venkovní terasou, trampolíny, ohniště s možností zapůjčení grilu, půjčovna segway, Disc Golf Park nebo dětské cyklo hřiště.

V zimě je Dolní Morava známá především díky perfektním podmínkám pro lyžování, snowboarding a různé zimní radovánky. Unikátní sáňkařská dráha v délce 2,5 km je v provozu ve večerních hodinách, bobovku je možno využít po celý den až do večerních hodin. Ubytování je možné buď ve Wellness hotelu Vista nebo ve vybavených apartmánech v horských chatách. Otevřeno je také plno restaurací, cukrárna nebo vyhlídková terasa v chatě Slaměnka.

V roce 2015 bude otevřena Stezka v oblacích. Unikátní 55 metrů vysoká stavba poblíž chaty Slaměnka umožní zažít intenzivní pocit pobytu ve výšce, kterou brázdí jen ptáci a mraky. Další novinkou bude otevření Stamichmanovy stezky, která představí zábavnou formou malým i velkým návštěvníkům taje místních lesů a horského ducha Stamichmana. Novinkami pro zimní sezonu 2016 bude snowpark, funline, crossová dráha a nejmodernější zasněžovací systém v ČR.

V Relax & sport resortu Dolní Morava se také pravidelně konají akce různého charakteru.

Tak pokud jste u nás ještě nebyli, vezměte rodinu a přijeďte, nebudete litovat!

Zdroj: Československá obec legionářská

Legiovlak

Legiovlak je unikátní počin Československé obce legionářské, pojízdné muzeum, které u příležitosti 100. výročí první světové války a bojů československých legií připomíná tuto dosud opomíjenou kapitolu našich dějin. Až do roku 2020 bude jezdit po České a Slovenské republice a v jednotlivých městech vždy zůstane několik dní k prohlídkám a školním exkurzím. V současné době se skládá z deseti zrekonstruovaných historických vagonů, do roku 2016 jich bude celkem 13. Dohromady tvoří ešalon, jakým se desetitisíce čs. legionářů přepravovaly napříč Ruskem po Transsibiřské magistrále v letech 1918–1920.

Zrekonstruované vagony jsou upraveny tak, aby věrně odpovídaly dobovým reáliím a návštěvníkům co nejvíce přiblížily podrobnosti z legionářského života.  Jsou v nich umístěny originální součásti výstroje a výzbroje a předměty legionářské každodennosti. Vše doplňují vysvětlující texty a dobové fotografie. Soupravy legionářských vlaků byly kasárna na kolejích. Legionáři se museli postarat o vše sami a ještě v pohybu. Návštěvníci si mohou prohlédnout ubytovací vůz, polní poštu, zdravotní vůz, kovářský vagon s kovoobraběčskou dílnou a prodejnu organizace YMCA. Způsob boje legionářů pak přibližuje improvizovaný obrněný vůz z upraveného uhelného vagonu vyzbrojený dělem a kulomety, štábní vagon pro plánování operací či plošinové vozy s materiálem včetně obrněného automobilu Austin. Legiovlakem provází posádka v dobových uniformách, která ve vlaku žije a stará se o něj.

Legiovlak je součástí rozsáhlého projektu Legie 100, jehož cílem je navrátit do povědomí české veřejnosti odkaz zakladatelů našeho moderního státu.

Zdroj: Centrum EDEN

Centrum EDEN

+420 607 786 840 49,515694 16,247700 info@centrumeden.cz www.centrumeden.cz

Z dříve chátrajícího statku Mitrovských v Bystřici nad Pernštejnem vyrostlo nové ekologické centrum, které je rájem interaktivní zábavy a poznání pro celou rodinu. Jen v Edenu zažijete poutavou cestu časem na lince minulost – přítomnost - budoucnost. Vše si přitom můžete osahat a vyzkoušet.

V horácké vesnici poznáte život našich předků a vyzkoušíte si nejrůznější lidová řemesla - staňte se na chvíli tkalcem, hrnčířem nebo truhlářem. Ukázky ze života a práce obyčejných lidí na Vysočině pak doplňuje Panské bydlení, které vám nabídne pohled do života šlechty.

Klasický obrázek minulosti dokresluje i zvířecí farma, kde se děti seznámí se zvířátky. Na farmě můžete zakoupit třeba domácí vejce a po akčním výletu si pak doma můžete dopřát tu nejlepší omeletu. Nejdřív se ale vydejte na projížďku na koních, ať už po naší jízdárně nebo za krásami Vysočiny v okolí centra.

Lákavou atrakcí je náš pivovárek – pod značkou Mittrovsky vaříme vlastní pivo, které si můžete zkusit připravit i vy sami. Nebo si „umoštovat“ vlastní nápoj v přilehlé moštárně. Když pak uhasíte tu největší žízeň, je čas zabloudit do bylinkové lékárny. Všechny produkty, které zde můžete zakoupit, jsou vyrobené z bylinek, které vyrostly v našich zahradách nebo v okolní přírodě. Jako v celém Edenu, i zde si můžete sami vyzkoušet, jak některé z našich produktů vznikají – můžete si třeba vyrobit vlastní mýdlo nebo připravit bylinkový čaj.

Prohlídce pak dominuje symbol budoucnosti - moderní stavba Ekopavilonu, kde se seznámíte s novými možnostmi úsporných ekologických řešení pro vaše bydlení, šetrných k naší planetě. Expozice je rozdělena tematicky podle přírodních živlů: země-oheň-voda-vzduch.

Zdroj: Jatka78

Jatka78

+420 775 071 110 50,100171 14,448073 info@laputyka.cz www.jatka78.cz

Multifunkční divadlo, hudební klub, galerie, tréninkové haly, zkušebna a tělocvična. Místo s ideálními podmínkami pro nový cirkus. Domovská scéna Cirku La Putyka. Prostor otevřený českým i zahraničním souborům, uzpůsobený pro rezidenční projekty a představení, workshopy, konference, diskuze, přednášky, výstavy a happeningy. Jatka78 jsou prvním komplexním kulturním centrem ve střední a východní Evropě.

Po Česku za tradicemi

Hornický skanzen Březové Hory

Vodní mlýn Hoslovice

Centrum tradičních řemesel na statku Bernard

Porcelánové stezky

Sklářský ateliér AJETO

Zdroj: Hornický skanzen Březové Hory

Hornický skanzen Březové Hory

+420 318 626 307 49,6831700 13,9865831 info@muzeum-pribram.cz www.muzeum-pribram.cz

Národní kulturní památka Hornické muzeum Příbram patří počtem prohlídkových tras k největším hornickým muzeím v ČR i v Evropě. Seznamuje s historií těžby ve zdejším stříbrorudním revíru, uranovém ložisku a podbrdské železářské oblasti. K vidění je zde zajímavá industriální architektura a expozice zpřístupněné v Ševčinské šachtě z r. 1813, v dole Vojtěch založeném r. 1779, dole Anna z r. 1789 a v dole Drkolnov z r. 1836.

Muzeum láká k jízdě hornickým vláčkem po povrchu Ševčinského dolu a šachtou Anna, kde je možné sfárat do podzemí a projet dalším důlním vláčkem Prokopskou štolou až k nejhlubší jámě revíru, která je současně třetí nejhlubší jámou na území ČR, k šachtě Prokop hluboké 1600 m (prohlídka takto hlubokého dolu je unikátem v rámci celé Evropy).  Návštěvníci se mohou následně  vydat 330 m dlouhou Vodní štolou Anna z konce 18. století nebo projít 750 m dlouhé důlní dílo zvané Wasserlauf ze 16. – 19. století.

K nejvzácnějším exponátům muzea se řadí parní těžní stroj dolu Vojtěch z r. 1873, nejstarší v ČR. V podzemí dolu Drkolnov je situováno obrovské vodní kolo z poloviny 19. století o průměru 12,4 m k čerpání důlních vod, jediné v ČR a jedno z největších v Evropě. Atrakcí zvláště pro nejmenší návštěvníky je jízda po skluzavce dlouhé 51 m šikmou podzemní štolou.

Muzeum nezapomíná ani na havířský folklor prezentovaný v původní hornické chalupě se základy ze 17. století. K vidění jsou zde také hodnotné mineralogicko-geologické vzorky, mezi kterými je i největší vytěžený kus stříbra, který si lze v rámci expozic českých muzeí prohlédnout.

Zdroj: Vodní mlýn Hoslovice

Vodní mlýn Hoslovice

+420 731 907 308 49,191216 13,762687 informace@muzeum-strakonice.cz www.muzeum-strakonice.cz
vítěz kategorie

Unikátní areál vodního mlýna, který spravuje Muzeum středního Pootaví Strakonice, naleznete 17 km jihozápadně od Strakonic. Jeho návštěva vás přenese do dob dávno minulých. Autentický obraz života ve mlýně připomíná původní hospodářské vybavení s funkčním mlecím zařízením a domácí zvířata. Zapůsobí na vás i silný životní příběh rodiny Harantů, posledních mlynářů. Atmosféru dokreslují pravidelné řemeslné akce (např. pečení chleba včetně ochutnávky), ukázky zemědělské výroby, venkovské hry pro děti i zvykosloví na šumavském Podlesí prezentované v etnografické expozici.

Kouzlu areálu vodního mlýna Hoslovice podlehli i filmaři - natáčely se zde pohádky Vodník a Karolínka, Kouzla králů a Tři bratři.

Zdroj: Centrum tradičních řemesel Královské Poříčí

Centrum tradičních řemesel na statku Bernard

+420 737 136 766 50,191404 12,672250 info.bernard@seznam.cz www.statek-bernard.cz

Statek Bernard funguje jako Centrum tradičních řemesel. Tento ojedinělý koncept nabízí návštěvníkům nahlédnout pod ruku řemeslníkům, zároveň si řemeslo vlastnoručně vyzkoušet a vyrobit si originální suvenýr. Na Statku se nachází také Centrum řeky Ohře, které interaktivní formou prezentuje největší zajímavosti podél celého toku.

Děti se ze Statku pravidelně vydávají na "lovy beze zbraně" do okolní krajiny, kde se seznamují s přírodními materiály. Velkou atrakcí je také malý zookoutek s hospodářskými zvířaty.

Ubytovat se můžete v penzionu přímo na nádvoří, na tradiční české kuchyni si pochutnáte v místní restauraci.

Zdroj: Český porcelán

Porcelánové stezky

Český porcelán, akciová společnost Dubí připravil za finanční podpory Ústeckého kraje ojedinělý projekt Porcelánové stezky, který spojuje turisticky zajímavá místa Teplicka, jejichž společným jmenovatelem je porcelán.

Společnost Český porcelán, a. s. již 150 let vyrábí křehkou bělostnou krásu s modrou krví nazývanou cibulák, o který je dodnes zájem po celém světě. Nahlédnutí pod pokličku výroby porcelánu a podglazurové dekorace je fantastickým zážitkem, který si společnost nemohla nechat jen pro sebe, a tak s hrdostí sobě vlastní nabízí exkurzi s plnohodnotným odborným výkladem zaměřeným na historické a technologické souvislosti spojené s výrobou porcelánu v Dubí. Návštěvníci zde poznají nejen jeho výrobu a lidi, kteří ji zajišťují, ale i město Dubí a nejzajímavější památky v jeho okolí, jako např. závod v Duchcově - manufaktura Royal Dux se zabývá již řadu let ruční výrobou figurálního a ozdobného porcelánu a ve svém oboru je špičkou nejen v rámci České republiky, ale i v zahraničí.

Součástí exkurzí je návštěva Domu porcelánu s modrou krví, tzv. „Modrodomu“, který ukrývá expozici věnovanou historii výroby porcelánu napříč dnes již zaniklými, ale i stále fungujícími porcelánkami v oblasti pod Krušnými horami.

Objevte, jak vzniká krása, kterou stroje nevytvoří, a jak vypadá úcta k tradici a ruční práci!

Zdroj: Sklářský ateliér AJETO

Sklářský ateliér AJETO

+420 487 751 613 50,7364008 14,6379181 info@ajetoglass.com www.ajetoglass.com

Sklárna AJETO leží v malé severočeské vesničce Lindava, asi deset kilometrů východně od Nového Boru, který je pokládán za jedno z nejvýznamnějších center světové sklářské výroby. Sklárna byla vybudována v letech 1992 - 1994 na základech bývalé německé soukromé manufaktury pro stříhání a barvení sametu, kterou založil a vlastnil významný textilní podnikatel Ignaz Richter a jeho synové.

Sklárna AJETO a její pověst nepřekročila pouze hranice regionu a Česka, ale i hranice Evropy a s její typickou a na první pohled rozpoznatelnou tvorbou se tak můžete setkat opravdu po celém světě. Vysoká kvalita práce zdejších sklářských mistrů, jejich řemeslná úroveň a v neposlední řadě i schopnost mezinárodní komunikace pak ze sklárny AJETO vytvořily světově unikátní místo, vyhledávané jak ryze sklářskými výtvarníky, tak i architekty, designéry, módními návrháři, filmaři a dalšími tvůrčími osobnostmi opravdu ze všech světadílů.

Sklárnu se sklářskou hutí si můžete prohlédnout na vlastní oči - naskytne se vám unikátní příležitost pozorovat při odborném výkladu, jak se žhavá tekutá skleněná hmota v rukou sklářských mistrů mění v křehkou krásu. Kdo neodolá, může si dokonce práci sklářů vyzkoušet a pomocí sklářské píšťaly si vytvořit svůj první exkluzivní skleněný výrobek. Své zážitky poté můžete "vstřebat" u příjemného občerstvení ve stylové Sklářské krčmě AJETO nacházející se přímo v areálu sklárny. Jako vzpomínku na nevšední zážitky si můžete odvézt skleněný suvenýr.

Ročník 2015 - výsledky

"Fénix" - Znovuzrozený projekt
1
Zámecký pivovar Frýdlant
6902 hlasů
2
Křížová cesta Ronšperk
4947 hlasů
3
Tvrz v Dešenicích
2189 hlasů
4
Vošárna v Raduni
1552 hlasů
5
Vápenka v Horních Albeřicích
1042 hlasů
Zážitek na 1 000 % pro celou rodinu
1
Šumavský Everest
2598 hlasů
2
Safari ZOO Olomouc
1946 hlasů
3
Velký svět techniky
1913 hlasů
4
Šťastná země
819 hlasů
5
Zámek Radíč
353 hlasů
Cítit se jako doma
1
Broumovsko
5322 hlasů
2
Jeseníky
4671 hlasů
3
Slovácko
4477 hlasů
4
Orlické hory a Podorlicko
1670 hlasů
5
Železné hory
1531 hlasů
Trendy novinky 2015
1
Relax & sport resort Dolní Morava
2918 hlasů
2
Legiovlak
2514 hlasů
3
Zábavní vědecký park VIDA
2443 hlasů
4
Centrum EDEN
841 hlasů
5
Jatka78
566 hlasů
Po Česku za tradicemi
1
Vodní mlýn Hoslovice
3015 hlasů
2
Porcelánové stezky
1050 hlasů
3
Hornický skanzen Březové Hory
953 hlasů
4
Centrum tradičních řemesel na statku Bernard
890 hlasů
5
Sklářský ateliér AJETO
730 hlasů
Celkový počet hlasů: 57 852

Absolutní vítěz soutěže pro rok 2015

Vitez

Zámecký pivovar Frýdlant

Vaření piva ve Frýdlantu má dlouhou tradici a je úzce spjato s vývojem zdejšího panského sídla. Panská výroba piva ve Frýdlantu je poprvé doložena roku 1381, kdy se pivo vařilo přímo na hradě. K zásadnímu rozšíření a přestavbě pivovaru došlo před rokem 1629 díky Albrechtovi z Valdštejna, tehdejšímu pánovi Frýdlantského panství, po kterém se také frýdlantské pivo jmenuje. Rukodělný provoz prošel radikální přestavbou a rozšířením na strojní pohon, byla přestavěna sladovna i pivovar a později byl vystavěn nový úsek chladného hospodářství.
V roce 1949 byl provoz pivovaru ukončen, jeho prostory nebyly dostatečně využity, určitou dobu sloužily také jako sklad a postupně chátraly. Změnu přinesl rok 2010, kdy začala obnova vaření piva a proběhla rekonstrukce části areálu, který nyní slouží jako školící, konferenční a kulturní centrum a samozřejmě i jako nový pivovar. S frýdlantským pivem se mohli zájemci poprvé seznámit roku 2013, který je proto považován za rok obnovení pivovaru. V současné době lze v obnoveném Zámeckém pivovaru Frýdlant ochutnat pivo Albrecht v různých pivních stylech.
6902 hlasů

Ročník 2014 - výsledky

"Fénix" - Znovuzrozený projekt
1
Chrám chmele a piva v Žatci
10375 hlasů
2
Baťův kanál s jedinečnými technickými památkami
9567 hlasů
3
Multifunkční aula GONG a U6 – Malý svět techniky v Dolních Vítkovicích
3858 hlasů
4
Windischgrätzova jízdárna ve Světcích u Tachova
3297 hlasů
5
Centrum sklářského umění - Huť František v Sázavě
1416 hlasů
Zážitek na 1 000 % pro celou rodinu
1
Zážitkový park Zeměráj
15966 hlasů
2
KOVOZOO
14083 hlasů
3
Archeoskanzen Modrá
8247 hlasů
4
Aqualand Moravia
1693 hlasů
5
Pohádková říše Fábula
1207 hlasů
Cítit se jako doma
1
Centrum Veronica Hostětín
8404 hlasů
2
Mlýn U vodníka Slámy
7112 hlasů
3
Hamerská krčma Jonáš
1680 hlasů
4
Jáňův dvůr
1342 hlasů
5
Hotel Jítrava
1164 hlasů
Trendy destinace
1
Olomouc
18237 hlasů
2
Pálava
6112 hlasů
3
Plzeňsko
2433 hlasů
4
Polabí
1385 hlasů
5
Geopark GeoLoci
546 hlasů
"Genius loci"
1
Nedostavěný gotický chrám Panny Marie v Panenském Týnci
22215 hlasů
2
Klášter Kladruby
21155 hlasů
3
Staronová synagoga a Starý židovský hřbitov v Praze
1875 hlasů
4
Modlivý důl ve Svojkově
1630 hlasů
5
Bezděz
1592 hlasů

Absolutní vítěz soutěže pro rok 2014

Vitez

Nedostavěný gotický chrám Panny Marie v Panenském Týnci

Nedostavěný gotický chrám Panny Marie je součástí klášterního komplexu, který dále zahrnuje budovu bývalého kláštera Klarisek spojovaného se sv. Anežkou Českou a park. Chrám se skládá z 21 m dlouhého kněžiště, nedokončené stěny měří na výšku asi 20 m. Podle stavitele Kamila Hilberta náleží stavba k huti Petra Parléře, stavitele Svatovítského chrámu. Svojí uměleckou hodnotou se řadí k nejdokonalejším českým památkám, a to jak monumentálností celku, tak vytříbeností a vkusem umělecké výroby a mistrným technickým provedením.
22215 hlasů
O soutěži

Jak můžete hlasovat? U každého finalisty najdete tlačítko „HLASOVAT“. Po kliknutí se objeví registrační formulář, který vyplníte a můžete začít rozdělovat 10 hlasů, které máte k dispozici. Vítězí u vás jednoznačně jedna destinace? Dejte všechny hlasy jedinému favoritovi. Láká vás zamíchat pořadím ve všech kategoriích? Rozdělte své hlasy libovolně napříč 5 navrženými kategoriemi. Vyhrávejte každý týden – soutěžíme o nádherné foto publikace „Česko, země příběhů“, vstupenky a poukazy na služby u jednotlivých finalistů, dárkové balíčky pro zpříjemnění cestování po Česku a další krásné ceny. Po ukončení hlasování bude vyhlášen jeden z vás, který získá hlavní cenu – víkendový pobyt pro 2 osoby v hotelu Skanzen v Modré.

Těšíte se na další výlety? Soutěžte, sledujte seznamy výherců a získejte krásné dárky, které vám vaše cesty zpříjemní.

Výhry
V soutěži na vás čeká řada výher
 • hlavní cena:víkendový pobyt pro 2 osoby v hotelu Skanzen
  v Modré
 • exkluzivní foto publikace „Česko – země příběhů“
 • vstupenky a poukazy na služby u jednotlivých finalistů
 • dárkové balíčky pro zpříjemnění cestování po Česku
 • a další krásné ceny.
Zavřít

Přihlásit se pomocí E-mailu

Přihlásit se přes Facebook

Přihlásit přes Facebook